ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ a través de la seva Web “www.viucomerç.cat” o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ (en endavant, Web VIU COMERÇ) pot sol·licitar al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari restaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ, el qual serà processat amb la fi  de  prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de VIU COMERÇ, que assumeix  les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb lo  establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demès legislació aplicable.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrades a la Web VIU COMERÇ mitjançant  comunicació escrita dirigida a ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ, C/ Sant Sebastià, 11 despatx 1 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la adreça: info@siguesviu.cat

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies.

Not readable? Change text.